Dementie

Het aantal patiënten met dementie neemt voortdurend toe door de vergrijzing. Globaal gezien krijgt elke drie seconden, iemand te horen dat hij lijdt aan dementie. Dit zorgt ervoor dat de samenleving voor een grote uitdaging komt te staan. Het taboe en de onwetendheid rond dementie moet doorbroken worden, spreek erover met je huisapotheker.

 

Wat is dementie?

Er bestaan meer dan 70 soorten dementie, de meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Het is de afbraak van zenuwcellen die kan leiden tot dementie.

“Dementie is een ongeneselijke ziekte maar is niet onbehandelbaar!”

 Wat is de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer zal ervoor zorgen dat de zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven wat gepaard gaat met de gekende symptomen van de ziekte:

 • Geheugenverlies
 • Niet meer weten welke dag, week of maand het is
 • Trage algemene achteruitgang van de patiënt

Tijdige opsporing van dementie

Eerste signalen die kunnen wijzen op dementie:

 • Situaties inschatten gaat niet meer zo goed bv. Dikke winterjas aantrekken wanneer het zomer is.
 • Geheugenverlies
 • Spullen kwijtraken
 • Compleet vergissen van jaar, dag of maand. Men weet niet goed in welk seizoen we zijn. Mensen die plots de weg kwijt geraken in een heel gekende omgeving.
 • Verandering in karakter en gedrag
 • Dagelijkse handelingen zijn niet meer zo evident bv. de volgorde van het aankleden wordt vergeten.
 • Woorden gebruiken die niets willen zeggen, het wordt heel moeilijk om de persoon te begrijpen enz.
 • Terugtrekken uit sociale omgeving
 • Mensen gaan objecten moeilijk herkennen. Zwarte mat = zwart gat. Dergelijke problemen zijn niet te corrigeren met een bril.

Tijdig opsporen van dementie is zeer belangrijk voor zowel de patiënt als de mantelzorger:

 • Het kan zorgen voor een gevoel van opluchting en begrip voor de patiënt
 • Medicatie kan nog worden opgestart, medicatieschema kan worden geoptimaliseerd

 

Wat is een mantelzorger ?

Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger bied je langdurig en onbetaald hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking, of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kunt ook mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een kennis.

 

Medicatie voor Alzheimer dementie: voor- en nadelen

Voorbeelden: Donepezil, Galantamine, Rivastigmine, Memantine

Voordelen Nadelen
·         Tijdelijk verbeteren van de symptomen

·         Levenskwaliteit van zowel de patiënt als van de mantelzorger verbetert

·         Langer behoud van zelfstandigheid

·         Lastige nevenwerkingen bv. Misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn enz.

·         Tijdelijk effect (9-12 maanden)

·         Sommige mensen reageren zeer goed op de medicatie, andere reageren weinig op de medicatie.

 

 

Behandelingsmogelijkheden

Er wordt geprobeerd om mensen met dementie zo goed mogelijk te ondersteunen zonder meteen te grijpen naar medicatie. Er kan beroep worden gedaan op de geheugenkliniek.

Met praktische ( levensstijl, voeding,…) en emotionele problemen die samenhangen met uw ziekte of behandeling , kunt u terecht bij het team psychosociale begeleiding. Binnen dit team werken maatschappelijk werkers, een geestelijk verzorger en een medisch psycholoog nauw met elkaar samen. Afhankelijk van uw hulpvraag krijgt u met een van hen te maken.

Indien toch medicatie gegeven wordt kan U met alle vragen hierrond terecht bij huisarts en huisapotheker.

 

Preventie

Er zijn bepaalde risicofactoren voor dementie waar er niets aan veranderd kan worden, dit zijn:

 • Oudere mensen hebben meer kans om dementie te ontwikkelen dan jongere mensen (leeftijd)
 • Vrouwen hebben meer kans op de ontwikkeling van dementie (geslacht)
 • Indien er reeds in de familie iemand was met dementie (erfelijkheid)

Er zijn aantal elementen waar men wel kan op inspelen, dit zijn:

 • Alcohol beperking
 • Rookstop
 • Gezonde voeding
 • Voldoende beweging.

 

“Wat goed is voor het hart, is goed voor het brein”

 

Wat kan de huisapotheker voor de patiënt betekenen?

De huisapotheker is een laagdrempelig, eerste aanspreekpunt voor zowel patiënten als mantelzorgers.

De huisapotheker kan

 • Medicatieschema op te stellen en/of te optimaliseren
 • Een oplossing op maat te zoeken

 

Overbelasting van de mantelzorger

 82% van de mantelzorgers is overbelast. Bent u een mantelzorger? Praat erover met u huisapotheker.

De huisapotheker kan

 • Een luisterend oor bieden
 • Kan meehelpen zoeken naar een oplossing op maat voor de patiënt
 • Kan ondersteuning bieden voor mantelzorgers van personen met dementie

← Terug naar het blog overzicht